Verwerkersovereenkomst AVG

Ingaande 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in het Engels ook wel bekend onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR), van toepassing op al onze diensten en geldt de hiertoe opgestelde verwerkersovereenkomst voor een ieder die deze diensten bij ons afneemt.